Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Amit rólunk érdemes tudni


 
     A Nyitnikék Tagóvoda Balassagyarmat legrégebbi óvodája. Levéltári adatok szerint 1841-ben, Balassagyarmaton, az országban 32.-ként nyitotta meg kapuját a Kisdedóvó Intézet.
Két épületben, jelenleg 5 csoportból áll, 150 férőhellyel. Csoportjainkba homogén, részben osztott, és vegyes életkorú gyermekek a szomszédunkban lévő lakótelepről, valamint kertvárosi környezetből járnak. 2005-től tagóvodaként működünk, de az óvoda egyéni arculata továbbra is megmaradt.
Helyi programunkban hosszú évek óta kiemelt szerepet kap a környezettudatos nevelés.

 
Célunk:
 
- A környezettudatos gondolkodás, életmód, viselkedésmód megalapozása.
- A környezetvédelem fontosságára és fenntarthatóságára nevelés.
- Jövőbelátó gondolkodás képességének kialakítása a Föld védelmének érdekében.

Helyi nevelési értékeink: Szemléletünk alakulásában szerepet játszottak alternatív programok, amelyekkel szakirodalmak tanulmányozása után, továbbképzéseken, szakmai folyóiratokból ismerkedtünk meg, majd elkészítettük saját pedagógiai programunkat.

Programunkban is megfogalmazódik hitvallásunk, miszerint az ökológiai szemlélet kialakítása, a természet megismerése és védelme nem a négy fal között történik, hanem a minket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben egyaránt, amelyhez el kell vinni a gyerekeket. Ezáltal nemcsak a természeti értékeket, jelenségeket figyelhetik meg, hanem azok okát, eredetét is közelebb hozzuk számukra, megteremtve a rácsodálkozás és felfedezés lehetőségét. Fontos számunkra, hogy már az óvodás évek alatt megismertessük a gyerekeket a fák, a növények szeretetével, védelmével, ápolásával, az állatvédelemmel, a madarak etetésével, a hulladék helyes kezelésével és az egészséges táplálkozás tudatosításával. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a valóság felfedezése során a gyermeknek pozitív érzelmi viszonya alakuljon ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulják meg azok védelmét, az értékek megőrzését. 
 
Zöld óvodás terveink, céljaink
 
2011-ben előminősített referencia intézmény lettünk, a környezeti nevelés referenciaterületen. 
Ugyanebben az évben pályáztunk, és nyertük el először a Zöld Óvoda címet.
2013-ban elnyertük a Madárbarát óvoda címet (madáretetők beszerzése, felszerelése).
2015-ben másodszor nyertük el a Zöld Óvoda megtisztelő címét.
2017-ben harmadszor lettünk Zöld Óvoda.
2020-ben Örökös Zöld Óvoda címet nyertünk el.

 
Feladataink: 
 
Kiemelkedő feladatuknak tekintjük a világ dolgai iránt érdeklődő, nyitott, önálló kezdeményező, hagyományait, természetet ismerő, szerető, értékeit megbecsülő környezettel való harmonikusan együtt élő, egészséges életmódú gyermekek nevelését, a szülők bevonásával, a fenntartható fejlődés érdekében.
 
Jó gyakorlataink, projektjeink: 
 
Önálló innovációs projektjeink terveinknek megfelelően valósultak meg. Gazdagodtak ismereteink szűkebb és tágabb környezetünk megismerésében.
A projektjeinkkel a „Zöld Óvoda” pályázat céljainak megvalósítását és elmélyítését valósítottuk meg; alakítva gyermekeink környezettudatos magatartását, fejlesztését és erősítve természetvédelmi szabálytudatukat.

- A természet kincsei (témahét)
- „Minden, ami él, vízből ered”
- Vándorbottal az Ipoly völgyében /2 napos/
- Madárdalos erdőtúra
- „Dió dáridó”
- Kenyér Világnapja
- Töklámpások fesztiválja
- „Luca napi bosziságok”
- A magyar kultúra hete
- „Zöld utat a kék bolygóhoz”

A Zöld csemeték versengése május 10-én, a Madarak és Fák Napján valósul meg, amin a Központi Óvoda mindenkori nagycsoportosai vesznek részt. A projekt keretében megismerkednek a gyerekek a természetjárás szabályaival, az egész évben szerzett tapasztalataikat felhasználva, különböző játékos feladatokat oldanak meg.

Zöld Óvodás munkacsoport működik az óvodánkban Központi Óvodai szinten.
Nekünk, óvodapedagógusoknak nap, mint nap lehetőségünk van arra, hogy a világot olyannak mutassuk meg, amilyen. Menjünk tehát minél többet a természetbe, s „játékra hangolva, minden kényszer nélkül” alakítsuk gyermekeink világlátását.
Ehhez kíván segítséget nyújtani munkacsoportunk is, bízva abban, hogy óvodapedagógusaink nagy gondot fordítanak a természet és a gyerekek megfelelő egymásra találására.

 
Tárgyi feltételek

Külön figyelmet fordítottunk óvodánk udvarának kialakítására, amit évtizedeken keresztül parkosítottunk, szépítettünk, hogy a gyermekek biztonságos és tartalmas tevékenységén túl a Zöld Óvoda a Madárbarát Óvoda feltételeinek is megfeleljen. Ennek érdekében:
- Magaságyásos ovis kertet hoztunk létre.
- Figyeltünk arra, hogy az allergiát, mérgezést, sérülést okozó növényektől mentes legyen.
- Öntözéshez kútvizet, esővizet használunk.
- Komposztálókat telepítettünk.
- Az udvaron ivókutakat helyeztünk el. 
- Az udvari játékok környezetbarát anyagból készültek.
- Só lámpákat vásároltunk minden csoportnak.
- Környezetkímélő tisztítószereket is használunk.
- Szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el az óvoda épületén belül.
- Akvárium telepítésével színesítjük az állatok gondozása iránti pozitív attitűd kialakítását.

 
 
2019-ben az óvoda épülete teljes körű felújításon esett át, szem előtt tartva az energetikai megújulást.
 
Kirándulások szervezése
 
A természetjárás, mint olyan, nem idegen óvodánk számára. Óvónőink hosszú évek óta rendszeresen és gondos megtervezéssel számos helyre vitték és viszik gyermekeinket kirándulni. A természet változásainak megfigyelése minden évszakban, különböző helyszíneken történik: Nyírjes, Ipoly part, Égerláp, Gyadai tanösvény, Cserhátszentiván, Nőtincs, Terény, stb.
 
 
Személyi feltételek
 
 
Óvodánk a város egyik legnagyobb tagintézménye. 5 csoportban 9 óvodapedagógus, 1,5 fő pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 kisegítő és egy udvaros dolgozik. Ezen kívül logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is segíti a munkánkat.
A pedagógusok közül 3 fő rendelkezik szakvizsgával (1 fő drámapedagógusi szakvizsga, 2 fő vezetői szakvizsga ), 1 fő pedig mesterpedagógus. 

  1991 óta van az óvodának alapítványa -
„Gyermekeinkért” alapítvány-, mely nagyon sokat támogat minket anyagilag, szakmailag egyaránt.

 
 
Mottónk:
„Ha kis dolgot is, de tegyél mindennap valamit a FÖLDÉRT!”

Gyermeklétszám alakulása:

2021/2022 nevelési évben 113 gyermek tölti mindennapjait az óvodánkban.
A gyermekek jelenleg 5 csoportba járnak, melyek összetétele homogén, részben osztott és vegyes korosztályú.
- Katica csoport (kiscsoport)
- Pillangó csoport (középső csoport)
- Mackó csoport (nagycsoport)
- Hétszínvirág csoport (középső-nagycsoport)
- Süni csoport (vegyes csoport)

Kapcsolatok:

Óvodánk kapcsolatrendszere jónak mondható. A szülők többsége az elmúlt évi elégedettség mérés alapján pozitívan értékelte az óvodát. Ez megmutatkozik abban is, hogy egyre többen javasolják óvodánkat az „új” szülők körében.
A már ide járó gyermekek szülei partnerek az óvodánkkal, hisz évről évre egyre többen vesznek rész 1-1 óvodai rendezvényen. Szerencsére mindig akad lelkes szülő, szülői közösség, akik segítenek a rendezvények lebonyolításában.

Központi óvodai szinten is fontos szerepet tölt be az óvodánk, hisz a Fenntarthatósági Munkacsoport bázisa is vagyunk, illetve óvodánk által szervezett programokra is szívesen várjuk a többi tagóvodát. Úgy gondolom, hogy a központosításnak az előnyére vált, hogy a tagóvodák részt vesznek egymás programjain, több lehetőség adódik az egymás megismerésére, az egymástól való tanulásra is.

Óvodánk a város összes általános iskolájával jó kapcsolatot épített ki, nagycsoportosaink részt vesznek az iskolák által szervezett programokon, bemutatókon.
Jó partneri kapcsolatot ápolunk a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal, rendőrséggel, és a közművelődési intézményekkel- Palóc Múzeum, Madách Imre Városi Könyvtár.
Valamint a szakmai munkánk hatékonysága miatt kapcsolatot tartunk a Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjával.
 
 
40éve

a gyermekek nevelésében

10

szakképzett nevelő

5csoport

korosztálynak megfelelően