Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Töklámpások fesztiválja

Óvodánk helyi programjában kiemelt szerepet kap a környezettudatos nevelés, a tevékenységek általi ismeretszerzés. A gyermekekben az élmények által szerzett tapasztalatok hagynak nyomot, ez segíti az óvodások személyiségfejlődését.
Rendkívül fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően gyarapítsák ismereteiket az egykori illetve a modern népi hagyományokról. Mindezért mi, felnőttek tehetünk, hogy ezen hagyományok fent maradjanak a köztudatban.
A projekt célja, hogy a gyermekek megfigyeljék a tök felhasználásának lehetőségeit, illetve a tökfaragás folyamatát megismerjék a gyakorlatban is.
Feladatunk a következő:
-          Annak tudatosítása, hogy a tök milyen szerepet tölt be az egészséges étkezésben
-          A tökfaragás technikájának megismerése
-          Pozitív attitűd kialakítása a gyermekekben a tökfaragás hagyománya iránt
-          A közösségben, „együtt” végzett tevékenység örömeinek fellelése